Kårstämman klar - dessa valdes!


gillakruse- Skrivet27 september 2017

Tack till alla som var med på kårstämman idag onsdag 27 sept 2017!

Till styrelsen valdes Per Westman som Vice ordförande, Emilia Looberger som sekreterare, Jakob Lassen som kassör, Emma Bergman som utbildningsansvarig, Ulrika Wigart som ledamot, Niklas Erneberg som Warfschef och Björn Sjöstrand som ledamot.
Det letas fortfarande efter en Kårordförande. HY får själva utse en representant.

Till revisor valdes Anders Ek och till Revisorssuppleant valdes Johan Björling.

Viktor Westman och Emelie Nordell valdes som delegater till distriktsstämman.

Till Warfskommittén valdes Niklas Erneberg till sammankallande, Mikael Erneberg, Hannes Arfalk, Richard Wigart och Johan Rigole till ledamöter.

Till lokalkommittén valdes Mia Westin till sammankallande, Jan Lundahl och Björn Sjöstrand till ledamöter.

Till utrustningskommittén valdes Erik Sjöstrand till sammankallande, Jan Lundahl till ledamot.
Finns en vakant plats som behövs fyllas.

Till valberedning inför nästa kårstämma valdes Malin Looberger till sammankallande, Alexander Wahlgren Johansson och Per-Åke Elisson till ledamöter.