Kallelse till kårstämma 2016


gillakruse- Skrivet28 september 2016

Den 16 oktober är det och det blir något alldeles speciellt i år. Demokratin och samvaron och diskussionen står i fokus! Häng med!
Läs bifogad kallelse till vår kårstämma 2016. där står agendan och fakta du behöver. Nu finns även två motioner bifogade. Motion nr 1 är från Hampus och motion nr 2 är Från Erik.

Du som är avdelningsledare, se till att dina scouter blir inbjudna också.

Härmed bjuds alla medlemmar i Blackebergs sjöscoutkår in till kårstämma den 16:e oktober 2016 klockan 12.00 i lokalen, Lilla Ängby Gård. läs mer
En kårstämma är kårens årsmöte där man beslutar om verksamhetsplan och budget det vill säga vilken verksamhet kåren ska syssla med nästa år och hur mycket pengar som ska läggas på olika saker. På stämman beslutar man också om vilka som ska sitta i kårstyrelsen och kårens valberedning.
Alla medlemmar har rätt att lämna förslag, så kallade motioner, till kårstämma. Motionerna skickas till styrelsen@blackeberg.nu senast den 6 oktober 2016. Kårstyrelsen kommer också att lägga förslag till beslut om olika frågor. Dessa kallas propositioner. Tillsammans utgör motioner och propositioner det som kallas handlingar. Handlingarna kommer att finnas tillgängliga på hemsidan senast den 8:e oktober 2016.
På bifogat papper finns agendan för själva stämman samt tider och plats.

hälsningar från styrelsen!