Nya representanter efter årets kårstämma


gillakruse- Skrivet05 oktober 2015

Hej alla!
Den 30 sept hade Blackebergs sjöscoutkår sin Kårstämma, alltså årsmöte. På mötet valdes en ny styrelse, som nu ser ut så här:

Ordförande: Gilla Kruse
Vice: Fanny Linnros
Kassör: Jakob Lassen
Sekreterare: Malin Looberger
Warfvschef: Daniel Larsson
Ledamot: Oliva Hallberg
Utmanarrepresentant: Emilia Looberger
Vi tackar jättemycket Johan Hellzenius, Jens Ingvarsson, Och Martino Corrias för bra jobb föregående år.

Till Warfvskommittén valdes:
Daniel Larsson
Joakim Svärdh
Jesper Fjälling
Viktor Westman
Oskar Engesvik

Till Lokalkommittén valdes:
Björn Sjöstrand
Janne Lundahl

Till Materialkommittén valdes:
Per Westman
Magnus Lindstedt
Olle Håkansson

Styrelsen fick i uppdrag att hitta fler medlemmar till både lokal- och till materialkommittén. Det passar för både scouter, ledare, löshästar och föräldrar att vara med där och hjälpa till. Är du nyfiken? Hör av dig till styrelsen eller materialkommittén så får du veta mera.

Valberedning till nästa år:
Mia Westin
Gustav Wägmark
Rikard Håklansson
Styrelsen har i uppdrag att även för valberedning gärna hitta någon mer, vi ser gärna en scout eller ledare som komplement. Hör av dig!

Till Revisorer valdes Anders Ek och Johan Björling (supp).

Tack alla för en väldigt välbesökt kårstämma med 32 deltagare!