Kårstämman 2013 - nya förtroendevalda


gillakruse- Skrivet03 oktober 2013

På kårstämman den 2 oktober, scoutkårens årsmöte, valdes personer till styrelse och kommitteer.
Den nya styrelsen för 2013-2014 ser ut så här:
Ordförande: Gilla Kruse
Vice ordförande: Johan Holmstedt
Kassör: Jacob Lassen
Sekereterare: Fanny Linnros
Warfvschef: Johannes Iiristo
Utmanarrepresentant: Anna Segerstedt
Ledamot: Martino Corrias

Warfvskommitten ser ut så här:
Johannes Iiristo
Jens Ingvarsson
Sofia Gabrielsson

Lokal och materialkommitten ser ut så här:
Magnus Lindstedt
Per Westman
Anders Eriksson