Förklaring av proposition "Stadgeändringar ang. warfvschef"


Pga. tekniska problem gick inte dokumentet med förklaringen att öppna, den hittar ni här istället!

Förklaring till proposition om stadgeändringar:

Kårstyrelsen vill med denna proposition om stadgeändringar förbättra två saker:

1) Tidigare har kåren velat ha en person som har koll på och ansvar för Warfvet och båtarna och som man enkelt kan kontakta vid frågor rörande detta. Detta tror vi att vi kan uppnå genom att införa rollen som warfvschef igen. Warfvschefen kan ta hjälp av och fördela uppgifter och ansvar till de andra i kommittén.

2) Warfvskommittén har tidigare varit förhållandevis fristående från kårens övriga verksamhet. Genom att warfvschefen sitter i styrelsen hoppas vi förbättra kommunikationen mellan warfvskommittén och styrelsen samt få kommittén att bättre vävas in i kårens verksamhet.

Kårstyrelsen utökas genom denna proposition från sex till sju personer. Eftersom rollen som warfvschef är ganska omfattande tycker vi att det är bäst att utöka styrelsen med en person. Alternativet är att införa rollen som warfvschef i styrelsen utan att utöka antalet ledamöter till sju personer, men det skulle medföra en risk för att de personer i styrelsen som redan har specifika uppgifter får ett för tungt arbete.

Kårstyrelsens förslag är att kårstämman antar detta förslag som kårens nya stadgar.