Kårstämma 2013


Kallelse till kårens medlemmar!
Kom till Kårstämma onsdag 2 oktober 2013 klockan 18.30

Kårstämman är scoutkårens årsmöte.
Motioner ska vara inlämnade till styrelsen senast den 25 september via gillakruse@hotmail.com
Vi bjuder på fika och trevlig samvaro för kårens medlemmar. En bra chans att träffa scoutkollegor på andra avdelningar, framföra åsikter och påverka!
Ledare, bjud in era scouter till stämman genom att informera om detta.
Lokal: Scoutlokalen Holbergsgatan 125

På denna sida hittar ni en del av info inför kårstämman den 2 oktober 2013.

Pga. tekniska problem har förklaringen till propositionen "Stadgeändringar ang. warfvschef" och Dagordningen för kårstämman fått egna sidor.

Under finns de stadgeändringar som föreslås i propositionen "Stadgeändringar ang. warfvschef". Förändringarna är markerade i rött.

Vid frågor hör av er till Johannes Iiristo på johannes_iiristo@hotmail.com