Kårstämma, start 18:30


Johannes I- Skrivet05 september 2013

Datum: 
Ons, 2013-10-02 18:07 - 21:08

Årets kårstämma hålls den 2 oktober klockan 18:30 i lokalen.
Officiell inbjudan kommer senare