Blackebergsscouternas föräldraförening avvecklas när föräldrar involveras mer direkt i scoutkåren


mange- Skrivet01 november 2012

Blackebergs sjöscoutkår har sedan många många år haft en föräldraförening. De senaste åren har dock verksamheten varit vilande samtidigt som ambitionen varit att aktivera föräldrar mer direkt i scoutkårens verksamhet. Nu tar vi steg emot att avveckla föräldraföreningen.

Ett beslut att upplösa föreningen är planerat att fattas vi ett möte i scoutlokalen torsdagen den 15 november kl 20.00. En styrelse ska då att väljas som avses få uppdraget att avveckla verksamheten och överföra eventuella överskottsmedel till scoutkåren. Ett nytt möte är sedan planerat till torsdagen den 7 mars 2013 kl 20.00 i scoutlokalen då föreningens styrelse ska redovisa resultatet av arbetet. Avsikten är att då slutligen kunna förklara föreningen upplöst.

Har du frågor med anledning av detta är du välkommen att kontakta Magnus Lindstedt på telefon 070-585 80 81.